Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-05-25 08:56:28

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180925/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

POPRAWA ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 NA ODCINKU OD MOSTU DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI MSTÓW.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie polega na wykonaniu: robót pomiarowych, robotach ziemnych, robotach rozbiórkowych, robotach kanalizacyjnych, robotach nawierzchniowych, oznakowaniu pionowym i poziomym. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót oraz Wytycznych.


Data archiwizacji: 2019-02-13 10:20:12

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA MSTÓW.pdf pobierz [115 kB]
2018-11-14 14:29:27
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_mstow_si.PDF pobierz [85 kB]
2018-11-09 13:54:08
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_mstow.PDF pobierz [64 kB]
2018-10-23 12:21:44
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [90 kB]
2018-10-04 13:25:11
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [202 kB]
2018-10-04 11:30:11
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_mstow_odwodnienie.PDF pobierz [2344 kB]
2018-10-04 11:30:11
zobacz szczegóły kosztorys ofertowy Mstów-Odwodnienie - KOSZTORYS OFERTOWY.xlsx pobierz [39 kB]
2018-10-04 11:30:11
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA DW 786 - Mstów Odwodnienie - PROJEKT.zip pobierz [59941 kB]
2018-10-04 11:30:11

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl