Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-05-25 10:05:56

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180919/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH - 5 ZADAŃ

Opis przedmiotu zamówienia:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ:

ZADANIE 1: POWIAT BĘDZIŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 910, 913.

ZADANIE 2: POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 780, 931, 934.

ZADANIE 3: POWIAT LUBLINIECKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789, 905, 906, 907, 908.

ZADANIE 4: POWIAT MIKOŁOWSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 925, 926, 927, 928.

ZADANIE 5: POWIAT ŻYWIECKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 781, 945, 946,948.

Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 5 zadań:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi: bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z podziałem na 5 zadań tj.: zadanie nr 1 - Powiat Będziński DW 910, DW 913 o dł. 23,8 km, zadanie nr 2 - Powiat Bieruńsko -Lędziński  DW 780, DW 931, DW 934 o dł. 22,8 km, zadanie nr 3 - Powiat Lubliniecki DW 789, DW 905, DW 906, DW 907, DW 908 o dł. 85,00 km, zadanie nr 4 - Powiat Mikołowski DW 925, DW 926, DW 927, DW 928, o dł. 33,6 km, zadanie nr 5 - Powiat Żywiecki DW 781, DW 945, DW 946, DW 948, o dł.91,70. Szczegółowy opis realizacji zadnia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w załączonym do SIWZ materiałach przetargowych. 


Data archiwizacji: 2019-04-02 11:20:34

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU.pdf pobierz [80 kB]
2019-01-02 09:31:25
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bu_zadanie_4_strona.PDF pobierz [128 kB]
2018-12-11 13:55:10
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_bu_zadanie_2_si.PDF pobierz [136 kB]
2018-11-29 11:55:03
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_si_zadanie_5.PDF pobierz [140 kB]
2018-11-26 13:28:54
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_si_zadanie_1.PDF pobierz [125 kB]
2018-11-26 13:26:09
zobacz szczegóły unieważnienie części uniewaznienie_strona.PDF pobierz [102 kB]
2018-11-22 15:04:37
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_bu_5_zadan.PDF pobierz [251 kB]
2018-11-16 13:41:34
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pobierz [70 kB]
2018-11-05 14:18:50
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie o zamowieniu bu 5 zadań.pdf pobierz [79 kB]
2018-10-04 10:32:20
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz bieżące 5 zadań.pdf pobierz [5181 kB]
2018-10-04 10:32:20
zobacz szczegóły PRZEKAZANE OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DO DUUE Z DNIA 28.12.2018 R. przekazane ogłoszenie o udzieleniu BU5ZADAN.pdf pobierz [77 kB]
2018-12-28 13:22:37
zobacz szczegóły przekazane ogłoszenie zmian przekazane ogłoszenie zmian.pdf pobierz [74 kB]
2018-10-31 13:14:42
zobacz szczegóły espd espd-request bieżące 5 zadań.zip pobierz [86 kB]
2018-10-04 10:32:20
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materiały do postępowania.rar pobierz [3202 kB]
2018-10-04 10:32:20
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 5zadan_bu_odpowiedz.PDF pobierz [215 kB]
2018-10-31 13:14:15
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia bu_5_zadan_pytania.PDF pobierz [53 kB]
2018-10-15 13:26:02

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl