Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-05-25 09:01:51

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180813/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 OD OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI USTROŃ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942”

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

Roboty drogowe:

-    Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 941

-    Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,

-    Przebudowa zjazdów,

Roboty mostowe:

-    Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,

Roboty kolejowe:

-    Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

-    Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

-    Przebudowa kanalizacji sanitarnej,

-    Przebudowa sieci wodociągowej,

-    Przebudowa sieci gazowej,

-    Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,

-    Przebudowa sieci elektroenergetycznej,

-    Budowa kanału technologicznego,

-    Budowa sygnalizacji świetlnej,

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-    Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,

-    Wycinka kolidującej zieleni.

Szczegółowo zakres robót został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania.

 


Data archiwizacji: 2019-03-19 14:19:10

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-OJS243-554150-pl- opublikowanie DUUE.pdf pobierz [128 kB]
2018-12-18 11:08:06
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_roboty_budowlane_dw_941_strona.PDF pobierz [81 kB]
2018-11-23 11:50:10
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otw_rb_ustron.PDF pobierz [76 kB]
2018-10-29 11:28:51
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS198-447126-pl.pdf pobierz [73 kB]
2018-10-15 07:42:23
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS171-387894-pl opublikowane ogloszenie DUUE.pdf pobierz [154 kB]
2018-09-06 10:49:30
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz wisla ustron.pdf pobierz [9054 kB]
2018-09-06 10:49:30
zobacz szczegóły PRZEKAZANE DO ENOTICES OGŁOSZENIE O UDZIELENIU notice (9) - przekazane do publikacji.pdf pobierz [128 kB]
2018-12-14 13:46:57
zobacz szczegóły ZMIANA ZAPISÓW W UMOWIE zmiana_umowa_przebudowa_dw_941.PDF pobierz [53 kB]
2018-10-19 14:00:51
zobacz szczegóły załączniki do odpowiedzi ustroń 10.10.2018 r. załaczniki dla wykonawcow do odpowiedzi 2.rar pobierz
2018-10-10 14:10:24
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTAŃ Z DNIA 21.09.2018 R. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.rar pobierz
2018-09-21 10:29:36
zobacz szczegóły JEDZ ESPD espd-request.zip pobierz [85 kB]
2018-09-06 10:49:30
zobacz szczegóły EDYTOWALNY JEDZ JEDZ - edytowalny zalcznik nr 3.doc pobierz [194 kB]
2018-09-06 10:49:30
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA 2 materialy do postepowania.rar pobierz
2018-09-06 10:49:30
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_ustron.PDF pobierz [285 kB]
2018-10-10 14:09:28
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zapyt_dw_941.PDF pobierz [53 kB]
2018-09-21 10:22:17

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl