Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-16 01:07:23

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WP/P/180713/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE, W OKRESIE OD DNIA 01.10.2018 R. DO DNIA 30.09.2019 R., ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia.


Data archiwizacji: 2018-12-05 09:45:26

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE.pdf pobierz [114 kB]
2018-09-04 15:07:22
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oc_wybor_si.PDF pobierz [65 kB]
2018-08-28 12:44:32
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ubezpieczenie.PDF pobierz [59 kB]
2018-08-21 12:50:54
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [194 kB]
2018-08-10 08:48:30
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_ubezpieczenie.PDF pobierz [691 kB]
2018-08-10 08:48:30
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zapytania_dobrowolne_ubezpieczenie.PDF pobierz [82 kB]
2018-08-17 14:03:01

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl