Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-16 01:06:33

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180608/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ.

Opis przedmiotu zamówienia:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Z PODZIAŁEM NA 8 ZADAŃ:

ZADANIE 1: POWIAT BĘDZIŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 910, 913.

ZADANIE 2: POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 780, 931, 934.

ZADANIE 3: POWIAT CIESZYŃSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 937, 938, 941, 942, 943, BYŁA DK 1 I POWIAT BIELSKO BIAŁA: DROGA WOJEWÓDZKA NR 942.

ZADANIE 4: POWIAT LUBLINIECKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789, 905, 906, 907, 908.

ZADANIE 5: POWIAT MIKOŁOWSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 925, 926, 927, 928.

ZADANIE 6: POWIAT TARNOGÓRSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 789, 907, 908, 911, 912.

ZADANIE 7: POWIAT WODZISŁAWSKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 937, 930, 932,933, 936.

ZADANIE 8: POWIAT ŻYWIECKI: DROGA WOJEWÓDZKA NR 781, 945, 946,948


Data archiwizacji: 2019-02-07 12:59:23

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane ogłoszenie o udzieleniu.pdf pobierz [256 kB]
2018-11-08 11:54:26
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_bu_zadanie3_si.PDF pobierz [148 kB]
2018-10-26 10:51:05
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_bu_zadanie6_si.PDF pobierz [120 kB]
2018-10-26 10:50:50
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_bu_zadanie7_si.PDF pobierz [133 kB]
2018-10-26 10:50:39
zobacz szczegóły unieważnienie części uniewaznienie_zadanie_8_strona.PDF pobierz [92 kB]
2018-09-17 10:56:39
zobacz szczegóły unieważnienie części uniewaznienie_zadanie_5_strona.PDF pobierz [91 kB]
2018-09-17 10:56:39
zobacz szczegóły unieważnienie części uniewaznienie_zadanie_4_strona.PDF pobierz [107 kB]
2018-09-17 10:56:39
zobacz szczegóły unieważnienie części uniewaznienie_zadanie_1_strona.PDF pobierz [89 kB]
2018-09-17 10:56:39
zobacz szczegóły unieważnienie części uniewaznienie_zadanie_2_strona.PDF pobierz [93 kB]
2018-09-17 10:56:39
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_biezace.PDF pobierz [364 kB]
2018-09-05 14:55:14
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu bieżące.pdf pobierz [259 kB]
2018-07-26 09:56:44
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz bieżące utrzymanie dróg.pdf pobierz [6508 kB]
2018-07-26 09:56:44
zobacz szczegóły Pismo omyłka pisarska wraz z nowym Formularzem Ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ bu_omylka.PDF pobierz [294 kB]
2018-08-27 14:41:22
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materiały na strone.rar pobierz [3601 kB]
2018-07-26 09:56:44
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia zapytanie_bu.PDF pobierz [54 kB]
2018-09-03 12:03:13
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_2.PDF pobierz [58 kB]
2018-08-24 11:20:42
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi_bu.PDF pobierz [455 kB]
2018-08-21 14:12:40

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl