Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-22 04:02:10

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180710/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 OD MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC DO MIEJSCOWOŚCI PILICA ? ETAP II

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zamówienie obejmuje swym zakresem: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie, ścinanie i utwardzanie poboczy, regulacja studzienek i oczyszczenie rowów, oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowo zakres przedmiotu został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i specyfikacjach.


Data archiwizacji: 2018-12-05 13:22:53

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [116 kB]
2018-09-06 12:05:33
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ogrodzieniec_pilica_wybor_strona.PDF pobierz [60 kB]
2018-08-30 11:53:00
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_ogrodzieniec.PDF pobierz [69 kB]
2018-07-30 11:13:54
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [96 kB]
2018-07-19 07:39:23
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [208 kB]
2018-07-12 10:30:11
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_ogrodzieniec_.PDF pobierz [1270 kB]
2018-07-12 10:30:11
zobacz szczegóły ZMIANA TREŚCI SIWZ zmiana_tresci_ogrodz_pilica.PDF pobierz [143 kB]
2018-07-19 07:39:52
zobacz szczegóły Materiały Przetargowe materialy przetargowe.rar pobierz [80271 kB]
2018-07-12 10:30:11
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_zap_ogrodz_pilica.PDF pobierz [53 kB]
2018-07-19 06:58:57

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl