Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-22 02:55:06

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/180619/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ODNOWA I WYMIANA OZNAKOWANIA WYKONANEGO W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA ? BEZPIECZNA SZKOŁA” Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI:

Opis przedmiotu zamówienia:

ODNOWA I WYMIANA OZNAKOWANIA WYKONANEGO W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA ? BEZPIECZNA SZKOŁA” Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI:

CZĘŚĆ 1:

WYMIANA OZNAKOWANIA WYKONANEGO W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA ? BEZPIECZNA SZKOŁA” PRZY 17 SZKOŁACH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR: 483, 491, 492, 494, 789, 905, 906, 907, 908, 911, 913.

CZĘŚĆ 2:

WYMIANA OZNAKOWANIA WYKONANEGO W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA ? BEZPIECZNA SZKOŁA” PRZY 16 SZKOŁACH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR: 421, 915, 916, 919, 921, 924, 925, 931, 935, 936.

CZĘŚĆ 3:

WYMIANA OZNAKOWANIA WYKONANEGO W RAMACH PROGRAMU „BEZPIECZNA DROGA ? BEZPIECZNA SZKOŁA” PRZY 17 SZKOŁACH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR: 928, 930, 932, 933, 937, 941, 942, 945, 946.

Niniejsze zadania obejmują swym zakresem wymianę i odnowę oznakowania poziomego i pionowego na sieci dróg wojewódzkich. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Przedmiarach Robót.


Data archiwizacji: 2018-10-17 11:40:43

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania uniewaznienie_bdbs.PDF pobierz [100 kB]
2018-07-19 11:18:42
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BDBS.pdf pobierz [116 kB]
2018-07-19 11:18:30
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_bdbs.PDF pobierz [71 kB]
2018-07-17 11:36:59
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BDBS.pdf pobierz [220 kB]
2018-06-29 13:58:40
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_bdbs.PDF pobierz [1891 kB]
2018-06-29 13:58:40

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl