Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-22 02:50:45

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180618/4
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD KM 3+858 DO KM 5+858 W MIEJSCOWOŚCI KONIAKÓW.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie polega na: przygotowaniu ternu, frezowaniu nawierzchni, robotach nawierzchniowych, oznakowaniu pionowym i poziomym. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót oraz Wytycznych.


Data archiwizacji: 2018-11-27 15:09:55

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA KONIAKÓW.pdf pobierz [115 kB]
2018-08-29 13:29:48
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_koniakow_si.PDF pobierz [76 kB]
2018-08-20 14:52:57
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_koniakow.PDF pobierz [71 kB]
2018-07-19 14:11:43
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu koniaków.pdf pobierz [206 kB]
2018-06-29 12:10:14
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_koniakow.PDF pobierz [1252 kB]
2018-06-29 12:10:14
zobacz szczegóły ZMIANA TREŚCI SIWZ zmiana_tresci_koniakow.rar pobierz [2738 kB]
2018-07-03 11:30:56
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA DW 943 KONIAKÓW - wd.rar pobierz [76061 kB]
2018-06-29 12:10:14

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl