Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-22 03:13:06

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180618/3
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 OD KM 11+330 DO KM 13+120 W MIEJSCOWOŚCI NIEGOWONICE

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem roboty pomiarowe, ziemne, roboty nawierzchniowe i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach.


Data archiwizacji: 2018-11-20 13:37:57

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [115 kB]
2018-08-22 12:37:36
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_niegowonice_strona.PDF pobierz [64 kB]
2018-08-09 12:34:35
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_sesja_otwarcia_niegowonice.PDF pobierz [61 kB]
2018-07-16 11:25:11
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane ogloszenie.pdf pobierz [208 kB]
2018-06-29 12:02:18
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_niegowonice.PDF pobierz [1355 kB]
2018-06-29 12:02:18
zobacz szczegóły Materiały Przetargowe dokumentacja.rar pobierz [6628 kB]
2018-06-29 12:02:18

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl