Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-22 03:22:42

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/180524/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA DO KOKAWY, W TYM OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi wojewódzkiej nr 483 oraz remont drogi wojewódzkiej nr 483.

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalnym ? Użytkowym.


Data archiwizacji: 2019-01-18 10:50:58

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA KOKAWA.pdf pobierz [115 kB]
2018-10-19 10:33:28
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_kokawa_strona.PDF pobierz [98 kB]
2018-09-19 14:10:08
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_kokawa.PDF pobierz [87 kB]
2018-07-25 12:43:07
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA KOKAWA.pdf pobierz [91 kB]
2018-07-20 08:35:32
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówienie kokawa.pdf pobierz [215 kB]
2018-06-29 08:30:31
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz kokawa.pdf pobierz [7516 kB]
2018-06-29 08:30:31
zobacz szczegóły Pismo korygujące pismo WK.2810.17-WI/P/180524/1.2018.MMAR.11251.18 z dnia 25.07.2018 r. kokawa_korekta.PDF pobierz [50 kB]
2018-09-05 10:00:37
zobacz szczegóły EXCEL excel na strone.rar pobierz [25 kB]
2018-07-20 09:20:45
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA - UZUPEŁNIENIE materialy_kokawa.PDF pobierz [624 kB]
2018-07-20 09:19:56
zobacz szczegóły ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT zmiana_terminu_kokawa.PDF pobierz [46 kB]
2018-07-20 08:34:53
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materiały na strone kokawa.rar pobierz
2018-06-29 08:30:31

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl