Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-16 06:35:05

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180409/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEPRAWY PROMOWEJ PRZEZ RZEKĘ ODRA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421, PROMU I DOJAZDÓW DO PROMU OD KM 20+225 DO KM 20+255 I OD KM 20+300 DO KM 20+330 W MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZOWICE

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonywaniu transportu promowego, obsłudze i utrzymaniu promu, czyszczeniu dojazdów, wykaszaniu skarp, odśnieżaniu, utrzymaniu oznakowania dróg dojazdowych i toru wodnego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia


Data archiwizacji: 2018-10-01 13:03:04

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [116 kB]
2018-07-03 12:35:23
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_grzegorzowice_strona.PDF pobierz [62 kB]
2018-06-29 11:14:22
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_grzegorzowice.PDF pobierz [75 kB]
2018-06-21 11:12:12
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane ogloszenie.pdf pobierz [208 kB]
2018-06-11 13:15:09
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_grzegorzowice.PDF pobierz [851 kB]
2018-06-11 13:15:09

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl