Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-02-16 06:12:52

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/180509/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BUDOWA DWÓCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 W MIEJSCOWOŚCI GÓRA I ĆWIKLICE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 Z UL. CIESZYŃŚKĄ W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ ? Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI:

Opis przedmiotu zamówienia:

Część pierwsza zadania dotyczy:

Budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. 11 Listopada w m. Ćwiklice.

Część druga zadania dotyczy:

Budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW 933 w rejonie skrzyżowania ul. Topolowej w m. Góra.

Część trzecia zadania dotyczy:

Przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 941 z ul. Cieszyńską w m. Ustroń.


Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w rejonie skrzyżowania ul. Topolową w miejscowości Góra, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 933 z ul. Zawadzkiego i 11 Listopada w miejscowości Ćwiklice oraz przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Cieszyńską w miejscowości Ustroń. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji

 


Data archiwizacji: 2018-10-23 12:07:27

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [120 kB]
2018-07-24 11:36:21
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty budowa_cz_3_strona.PDF pobierz [65 kB]
2018-07-18 11:12:57
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty budowa_cz_2_strona.PDF pobierz [67 kB]
2018-07-18 11:12:47
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty budowa_cz_1_strona.PDF pobierz [63 kB]
2018-07-18 11:12:36
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_3_zadania.PDF pobierz [103 kB]
2018-06-27 13:46:36
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane ogloszenie.pdf pobierz [220 kB]
2018-06-11 08:54:18
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_sygnalizacje.PDF pobierz [2126 kB]
2018-06-11 08:54:18
zobacz szczegóły INFORMACJA O SPROSTOWANIU sprostowanie_budowa_sygn.PDF pobierz [50 kB]
2018-06-19 10:11:25
zobacz szczegóły OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pobierz [83 kB]
2018-06-19 10:11:00
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.rar pobierz [30856 kB]
2018-06-11 08:54:18

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl