Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-01-17 03:54:45

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180425/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 917 WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 0+980 W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem roboty ziemne, roboty kanalizacyjne, roboty rozbiórkowe, roboty nawierzchniowe, budowę chodników i zjazdów oraz prace porządkowe. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2018-09-26 13:31:51

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [116 kB]
2018-06-28 13:00:06
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty raciborz_wybor_ww_strona.PDF pobierz [64 kB]
2018-06-18 13:58:50
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_info_raciborz.PDF pobierz [61 kB]
2018-05-30 11:44:56
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU RACIBÓRZ.pdf pobierz [202 kB]
2018-05-15 12:28:17
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_raciborz.PDF pobierz [1854 kB]
2018-05-15 12:28:17
zobacz szczegóły OMYŁKA PISARSKA SIWZ- nowe oświadczenie - załącznik nr 5 do SIWZ omylka_siwz_raciborz.PDF pobierz [101 kB]
2018-05-25 11:41:07
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materiały do postępowania.rar pobierz [26759 kB]
2018-05-15 12:28:17
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia pytania_raciborz.PDF pobierz [59 kB]
2018-05-24 12:30:54

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl