Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-03-26 01:02:02

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180228/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BIERAWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 30+532 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY (NR JNI: 04060074).

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie polega na naprawie powierzchni betonowych, wymianie nawierzchni bitumicznej oraz umocnieniu koryta rzeki gabionami. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2018-09-04 15:07:03

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA TRACHY.pdf pobierz [112 kB]
2018-06-06 13:05:32
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_trachy_strona.PDF pobierz [84 kB]
2018-05-25 15:11:36
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_trachy.PDF pobierz [76 kB]
2018-05-08 12:18:27
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRACHY.pdf pobierz [202 kB]
2018-04-16 10:19:29
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_trachy.PDF pobierz [1204 kB]
2018-04-16 10:19:29
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materiały na strone trachy.rar pobierz [73889 kB]
2018-04-16 10:19:29
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_trachy_2.PDF pobierz [63 kB]
2018-05-02 11:09:17
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_trachy.PDF pobierz [56 kB]
2018-04-27 13:33:23

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl