Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-03-26 01:26:10

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/180327/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W OKRESIE OD 01.06.2018 R. DO 31.05.2019 R. ? Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: (...)

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 zadania dotyczy:

bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim.

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Część 2 zadania dotyczy:

bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia

 


Data archiwizacji: 2018-09-04 11:47:35

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [116 kB]
2018-06-06 09:48:17
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty buss_wybor_cz_2_strona.PDF pobierz [64 kB]
2018-05-30 12:02:50
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty buss_wybor_cz_1_strona.PDF pobierz [66 kB]
2018-05-30 12:02:39
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_buss.PDF pobierz [98 kB]
2018-04-19 11:52:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane bzp.pdf pobierz [213 kB]
2018-04-11 13:15:35
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_bu_ss_.PDF pobierz [1441 kB]
2018-04-11 13:15:35

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl