Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-03-26 01:02:06

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180227/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: powyżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: BUDOWA OBWODNICY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S 69 (S1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.


Data archiwizacji: 2018-10-31 12:59:47

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu opublikowa_pok buczkowice.pdf pobierz [116 kB]
2018-08-02 09:28:55
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o udzieleniu przesłane do enotice.pdf pobierz [58 kB]
2018-07-30 13:00:26
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_pok_buczkowice_strona.PDF pobierz [108 kB]
2018-07-16 14:18:16
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_ofert_pok_buczkowice.PDF pobierz [77 kB]
2018-06-06 13:51:29
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie pok buczkowice.pdf pobierz [71 kB]
2018-05-18 14:43:14
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS065-145002-pl konsultant.pdf pobierz [146 kB]
2018-04-04 16:09:57
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_konsultant_buczkowice.PDF pobierz [1874 kB]
2018-04-04 16:09:57
zobacz szczegóły opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-OJS096-219845-pl.pdf pobierz [67 kB]
2018-05-23 09:41:48
zobacz szczegóły zmiana treści SIWZ i terminu zmiana_pok.PDF pobierz [60 kB]
2018-05-18 14:34:00
zobacz szczegóły INSTRUKCJA JEDZ Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf pobierz [1216 kB]
2018-04-04 16:09:57
zobacz szczegóły MATERIAŁ DO POSTĘPOWANIA materiały konsultant.rar pobierz
2018-04-04 16:09:57
zobacz szczegóły JEDZ EDYTOWALNY WORD jedz edytowalny.doc pobierz [125 kB]
2018-04-04 16:09:57
zobacz szczegóły JEDZ ELEKTRONICZNIE espd-request.zip pobierz [83 kB]
2018-04-04 16:09:57
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odp_pok_buczkowice.PDF pobierz [61 kB]
2018-05-16 15:00:13

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl