Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:50:47

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170920/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 19+900 DO KM 21+735 W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN.

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem roboty pomiarowe, wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty kanalizacyjne, wykonanie przepustów, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie, wzmocnienie poboczy, odtworzenie rowów, oznakowanie pionowe i poziome. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót, Specyfikacjach i dokumentacji.


Data archiwizacji: 2018-02-21 14:17:17

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UDZIELENIE CIESZYN.pdf pobierz [132 kB]
2017-11-21 14:51:24
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_cieszyn_strona.PDF pobierz [114 kB]
2017-11-03 10:33:31
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert otwarcie_cieszyn.PDF pobierz [67 kB]
2017-10-19 11:52:45
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DW 938 CIESZYN.pdf pobierz [201 kB]
2017-10-03 13:13:24
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_cieszyn.PDF pobierz [1385 kB]
2017-10-03 13:13:24
zobacz szczegóły załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2017 r. załączniki do odpowiedzi.rar pobierz [4015 kB]
2017-10-13 12:03:04
zobacz szczegóły PROJEKT plik do pobrania PROJEKT CIESZYN.rar
2017-10-03 13:13:24
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia cieszyn_pytania_strona.PDF pobierz [76 kB]
2017-10-13 12:02:36

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl