Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-12-12 09:31:56

Ogłoszenia o wynikach

Zamówienie z wolnej ręki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/W/171031/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont drogi wojewódzkiej nr 907 na odcinku Dębowa Góra - Boronów. Etap II B od km 9+759 do km 10+000

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170913/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA:

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170920/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 19+900 DO KM 21+735 W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170829/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD NA ODCINKU OD KM 12+070 DO KM 12+880

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170828/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 784 NA ODCINKU OD KM 26+630 DO KM 28+680 W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA ZIELONA

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170816/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD KM 49+080 DO KM 51+840 NA ODCINKU ŻARKI - NIEGOWA

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170728/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 NA ODCINKU DĘBOWA GÓRA ? BORONÓW. ETAP II A OD KM 10+000 DO KM 11+525.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170529/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW, KOZIEGŁOWY DO LGOTA NADWARCIE, ETAP I ? BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKIZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl