Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-08-19 11:27:57

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170607/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 ORAZ STARA DK 1 NA TERENIE POWIATU BIELSKIEGO W OKRESIE OD 01.09.2017 R. DO 31.10.2018 R

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170628/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 19+900 DO KM 21+735 W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/170602/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH U-14a W CIĄGACH DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATÓW RYBNICKIEGO I RACIBORSKIEGO ? Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170601/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT Z WZMOCNIENIEM MOSTU NAD RZEKĄ BIERAWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 30+532 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/170517/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO ORAZ URZĄDZEŃ BRD NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH ? Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI: (...)Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl