Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-06-20 03:36:52

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180509/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT MOSTU SKLEPIONEGO Z KAMIENNYMI KONSTRUKCJAMI OPOROWYMI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 W KM 32+174 W MIEJSCOWOŚCI ISTEBNA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180420/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU W RAMACH PRZEBUDOWY MOSTU NAD POTOKIEM KOPYDŁO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 W KM 18+634 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180413/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PROJEKT WRAZ Z WYKONANIEM KOREKTY GEOMETRII SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 Z DROGĄ GMINNĄ UL. STAROWIEJSKA W JASKROWIE - GMINA MSTÓW (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ).

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180228/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BIERAWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 30+532 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY (NR JNI: 04060074).

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/180327/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W OKRESIE OD 01.06.2018 R. DO 31.05.2019 R. ? Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: (...)

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180226/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PROJEKT WRAZ Z WYKONANIEM KOREKTY GEOMETRII SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 78 Z DROGA GMINNĄ UL. STAROWIEJSKA W JASKROWIE - GMINA MSTÓW (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ).

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180316/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA PŁASZCZEM BETONOWYM FILARÓW PODPÓR POŚREDNICH WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 W KM 33+369,5 W MYSZKOWIE (NR JNI 04090066)Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl