Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-05-24 21:47:09

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170324/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 4+250 DO KM 9+900 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 946 NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170216/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170103/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1427 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU I CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINNA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170103/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
WZMOCNIENIE I NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ KOSZARAWA W KM RZEKI 4+260 W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 W KM 6+054 W MIEJSCOWOŚCI ŻYWIECZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl