Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-05-24 21:45:18

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170418/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD KM 37+730 DO KM 42+940 OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SŁOWACKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 793 NA ODCINKU NOWA WIEŚ ŻARECKA, MYSZKÓW ŻARKI

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170403/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 936 WRAZ Z CHODNIKAMI OD KM 0+000 DO KM 4+160 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW ŚLĄSKI

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170327/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 I DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 W MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC - DOKOŃCZENIE ZADANIA.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170403/3
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I CHODNIKAMI OD KM 23+703 DO KM 24+653 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170306/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO WIADUKTU I BUDOWA NOWEGO W RAMACH PRZEBUDOWY WIADUKTU N/T PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 W KM 23+586,5 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl