Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-06-29 07:32:07

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170516/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 938 OD KM 19+900 DO KM 21+735 W MIEJSCOWOŚCI CIESZYN

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170403/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD KM 19+100 DO KM 19+414 W MIEJSCOWOŚCI BIERUŃ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO SKRZYŻOWANIA Z DK - 44

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170420/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
NAPRAWA I WZMOCNIENIE STALOWYM RUSZTEM MOSTU NAD RZ. SUMINA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 W KM 23+908 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZA

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170324/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 OD KM 10+210 DO KM 12+070 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD.

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170425/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 OD KM 17+120 DO KM 17+369,50 W MIEJSCOWOŚCI MITRĘGA.

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170403/3
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I CHODNIKAMI OD KM 23+703 DO KM 24+653 W MIEJSCOWOŚCI NĘDZAZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl