Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-08-19 11:27:37

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/170614/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BUDOWA WZBUDZANEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 941 W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. DROZDÓW W MIEJSCOWOŚCI USTROŃ

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170529/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW, KOZIEGŁOWY DO LGOTA NADWARCIE, ETAP I ? BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170110/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY 8 OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl