Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-04-25 08:51:14

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/180413/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PROJEKT WRAZ Z WYKONANIEM KOREKTY GEOMETRII SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 Z DROGĄ GMINNĄ UL. STAROWIEJSKA W JASKROWIE - GMINA MSTÓW (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ).
Data składania ofert: 2018-05-09 10:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/180228/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT MOSTU NAD RZEKĄ BIERAWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 30+532 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY (NR JNI: 04060074).
Data składania ofert: 2018-05-08 10:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/180227/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: BUDOWA OBWODNICY BUCZKOWIC STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE DROGI EKSPRESOWEJ S69 (S1) Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 942
Data składania ofert: 2018-05-23 09:00Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl