Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-08-21 00:52:13

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/170720/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942 W MIEJSCOWOŚCI WISŁA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. CZARNE DO SKOCZNI, WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.
Data składania ofert: 2017-08-22 10:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI/P/170721/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 16+736 DO KM 17+516 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
Data składania ofert: 2017-08-22 09:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170627/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ A (ZADANIE 1 I 2) I CZĘŚĆ B (ZADANIE 3)
Data składania ofert: 2017-09-19 10:00

Przetarg nieograniczony


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl