Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-06-29 07:23:06

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WM/P/170601/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT Z WZMOCNIENIEM MOSTU NAD RZEKĄ BIERAWKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 W KM 30+532 W MIEJSCOWOŚCI TRACHY.
Data składania ofert: 2017-07-07 10:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-G/P/170524/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
OBSŁUGA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI GEODEZYJNO-PRAWNYCH, NIEZBĘDNYCH DO REGULACJI STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ZAJĘTYCH DROGAMI WOJEWÓDZKIMI Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: (...)
Data składania ofert: 2017-07-04 09:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WIR/P/170517/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO ORAZ URZĄDZEŃ BRD NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH ? Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI: (...)
Data składania ofert: 2017-07-05 09:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170525/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 781 OD KM 4+250 DO KM 9+900 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NA KOCIERZ RYCHWAŁDZKI DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 946 NA TERENIE GMINY ŁĘKAWICA.
Data składania ofert: 2017-06-30 10:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170529/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW, KOZIEGŁOWY DO LGOTA NADWARCIE, ETAP I ? BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI
Data składania ofert: 2017-07-17 09:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170516/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDÓW, KOZIEGŁOWY DO LGOTA NADWARCIE, ETAP I ? BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI.
Data składania ofert: 2017-07-17 10:00Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl