Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-05-24 21:41:53

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170324/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 796 OD KM 10+210 DO KM 12+070 W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD.
Data składania ofert: 2017-06-06 10:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170425/2
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 OD MIEJSCOWOŚCI OGRODZIENIEC DO MIEJSCOWOŚCI PILICA
Data składania ofert: 2017-06-05 09:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/170425/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 790 OD KM 17+120 DO KM 17+369,50 W MIEJSCOWOŚCI MITRĘGA.
Data składania ofert: 2017-05-30 11:00

Przetarg nieograniczony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WI-K/P/170323/1
Rodzaj zamówienia: Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI
Data składania ofert: 2017-05-26 11:00

Przetarg nieograniczony


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl