Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Czas wygenerowania treści 2019-08-19 01:27:18

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 8/2019/SŻ/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy produktów mleczarskich oraz jaj świeżych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 7/2019/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy miału energetycznego wraz z transportem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 6/2019/SAG/PN
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie należącym do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 5/2019/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy środków czystości, antybakteryjnego proszku do prania oraz worków foliowych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 4/2019/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Odtworzenie wraz z modernizacją jednego kotła wodnego oraz jednego kotła parowego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 2/2019/SŻ/PN
Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich oraz drobiu świeżego i podrobów drobiowych wraz z transportem dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 14/2018/SET/PN
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonywanie usługi dotyczącej całodobowej obsługi oczyszczalni ścieków Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 12/2018/APTEKA/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy pieluchomajtek i majtek chłonnych dla pacjentów WOLOiZOL w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 10/2018/SŻ/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy produktów mleczarskich i jaj świeżych dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach

Przetarg nieograniczony
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Zamówienie nr: 9/2018/SŻ/PN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawy warzyw i owoców oraz mrożonek dla potrzeb WOLOiZOL w Gorzycach.Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8   44-350 Gorzyce
tel.: + 48 (32) 45 11 172, +48 (32) 45 11 697
fax.: +48 (32) 45 11 696
NIP: 647-21-70-474 REGON: 001092085
e-mail: woloizol@woloizol.com.pl
woloizol.com.pl