Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2019-12-08 22:38:38

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223

Zamówienie nr: 02/U/19
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ochrona osób i mienia w obiektach Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.06.2019r.pdf pobierz [247 kB]
2019-06-27 11:10:42
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert Protokół z otwarcia ofert 18.06.2019.pdf pobierz [243 kB]
2019-06-18 11:02:34
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie ochrona 2019.pdf pobierz [610 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ Ochrona-2019.pdf pobierz [4297 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły zał.nr 6.2 Formularz asort.cenowy zał.nr 6.2 Formularz asort.cenowy.doc pobierz [41 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły Zał.nr 6.1 wzór oferty ochrona Zał.nr 6.1 wzór oferty ochrona.docx pobierz [17 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły zał.nr 5 do SIWZ wzór umowy zał.nr 5 wzor umowy ochrona 2019.pdf pobierz [2358 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły Zał.nr 4 do SIWZ wykaz usług ochrona Zał.nr 4 do SIWZ wykaz usługochrona 2019.docx pobierz [16 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły Załą. nr 3 do SIWZ wykluczenie ochrona Zał.nr 3 do SIWZ wykluczenie ochrona 2019.docx pobierz [15 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły Zał.nr 2 do SIWZ warunki udziału ochrona Zał.nr 2 do SIWZ warunki udziału ochrona  2018.docx pobierz [15 kB]
2019-06-10 10:30:21
zobacz szczegóły zał.nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia zał.nr 1 do SIWZ przedmiot za. ochrona 2019.pdf pobierz [416 kB]
2019-06-10 10:30:21

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl