Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:54:06

Przetarg nieograniczony

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 03/U/16
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego.


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wynik biletrki.pdf pobierz [233 kB]
2016-04-14 11:48:01
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogł.o zam. BZP biletrki,szatniarki.docx pobierz [19 kB]
2016-03-24 10:50:13
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ bileterki,szatniarki 2016.pdf pobierz [2862 kB]
2016-03-24 10:54:31
zobacz szczegóły zał.nr3.2 do SIWZ Formularz cenowy zał.nr3.2 do SIWZ Formularz cenowy.doc pobierz [36 kB]
2016-03-24 11:00:42
zobacz szczegóły Zał.nr 6 do SIWZ wykaz osób Zał.nr 6 do SIWZ wykaz osób.doc pobierz [54 kB]
2016-03-24 11:00:00
zobacz szczegóły zał.nr 5 wzór umowy bileterki,szatniarki zał.nr 5 wzór umowy bileterki,szatniarki.pdf pobierz [1086 kB]
2016-03-24 10:59:04
zobacz szczegóły zał.4.2 do SIWZ zakres czynności zał.4.2 do SIWZ zakres czynności.doc pobierz [31 kB]
2016-03-24 10:58:19
zobacz szczegóły zał. nr 4.1 do SIWZ przedm. zamówienia zał. nr 4.1 do SIWZ przedm. zamówienia.doc pobierz [33 kB]
2016-03-24 10:57:09
zobacz szczegóły Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty.doc pobierz [41 kB]
2016-03-24 10:56:37
zobacz szczegóły Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24 Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24.doc pobierz [27 kB]
2016-03-24 10:56:15
zobacz szczegóły Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22 Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22.doc pobierz [29 kB]
2016-03-24 10:55:45
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Bileterki.pdf pobierz [157 kB]
2016-04-01 12:48:47

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl