Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:53:55

Przetarg nieograniczony

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 02/Rb/16
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Modernizacja toalet dla widzów Dużej Sceny oraz zabudowa urządzeń klimatyzacyjnych w foyer I balkonu Dużej Sceny


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wynik Modernizacja tablica.pdf pobierz [238 kB]
2016-04-27 13:28:35
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogł.o zam. BZP.docx pobierz [20 kB]
2016-03-22 13:05:42
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ Modernizacja toalet.pdf pobierz [4956 kB]
2016-03-22 13:07:22
zobacz szczegóły zał. nr 8 do SIWZ dokumentacja techniczna zał. nr 8 do SIWZ dokumentacja techniczna.zip pobierz [64955 kB]
2016-03-22 13:13:10
zobacz szczegóły zał.nr 7 do SIWZwykaz osób zał.nr 7 do SIWZwykaz osób.doc pobierz [39 kB]
2016-03-22 13:10:19
zobacz szczegóły zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót zał. nr 6 do SIWZ wykaz robót.doc pobierz [40 kB]
2016-03-22 13:09:59
zobacz szczegóły Zał nr 5 do SIWZ wzór umowy Zał nr 5 do SIWZ wzór umowy.pdf pobierz [2126 kB]
2016-03-22 13:09:41
zobacz szczegóły zał.nr 4 do SIWZ Modernizacja zał.nr 4 do SIWZ Modernizacja.pdf pobierz [282 kB]
2016-03-22 13:09:18
zobacz szczegóły Zał. nr 3 do SIWZ Formularz oferty Zał. nr 3 do SIWZ Formularz oferty.doc pobierz [40 kB]
2016-03-22 13:08:50
zobacz szczegóły Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24 Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24.doc pobierz [28 kB]
2016-03-22 13:08:28
zobacz szczegóły Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22 Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22.doc pobierz [29 kB]
2016-03-22 13:08:04
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedzi 2 Modernizacja.pdf pobierz [275 kB]
2016-04-05 10:01:53
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi Modernizacja.pdf pobierz [769 kB]
2016-04-01 12:49:44

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl