Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:54:17

Przetarg nieograniczony

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 01/D/16
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa reflektorów automatycznych typu ruchoma głowa wraz z akcesoriami


  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pobierz [265 kB]
2016-03-01 11:07:33
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie BZP o zam reflektory.pdf pobierz [1300 kB]
2016-02-08 12:03:41
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ reflektory.pdf pobierz [3309 kB]
2016-02-08 12:05:08
zobacz szczegóły Zał. nr 6 do SIWZ wykaz dostaw 2016 Zał. nr 6 do SIWZ wykaz dostaw 2016.doc pobierz [38 kB]
2016-02-08 12:08:00
zobacz szczegóły Zał. 5 wzór umowy - przetarg dostawa reflektorów wzór umowy - przetarg dostawa reflektorów.pdf pobierz [834 kB]
2016-02-08 12:07:45
zobacz szczegóły zał. nr 4 przedmiot zamówienia reflektory 2016 zał. nr 4 przedmiot zamówienia reflektory 2016.odt pobierz [16 kB]
2016-02-08 12:07:18
zobacz szczegóły zał. nr 3.2 do SIWZ form. asort.cenowy reflektory 2016 zał. nr 3.2 do SIWZ form. asort.cenowy reflektory 2016.doc pobierz [38 kB]
2016-02-08 12:06:53
zobacz szczegóły Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty 2016 Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty 2016.doc pobierz [38 kB]
2016-02-08 12:06:34
zobacz szczegóły Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24- 2016 Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24- 2016.doc pobierz [27 kB]
2016-02-08 12:06:13
zobacz szczegóły Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22 -2016 Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22 -2016.doc pobierz [28 kB]
2016-02-08 12:05:57
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Odp. na pytanie nr 1 reflektory.pdf pobierz [224 kB]
2016-02-15 11:58:05

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl