Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:57:05

Przetarg nieograniczony

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 02/U/15
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi bileterskie i szatniarskie dla potrzeb Teatru Śląskiego  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wynik bileterki, szatniarki.pdf pobierz [306 kB]
2015-06-11 11:14:40
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogł.o zam. BZP bileterki 2015.doc pobierz [48 kB]
2015-05-20 12:07:15
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ Usł Bilet.i szat.pdf pobierz [3420 kB]
2015-05-20 12:07:47
zobacz szczegóły załącznik nr 3.2 do SIWZ Formularz cenowy zał.nr3.2 do SIWZ Formularz cenowy.doc pobierz [98 kB]
2015-05-20 12:12:28
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób Zał.nr 6 do SIWZ wykaz osób.doc pobierz [268 kB]
2015-05-20 12:12:04
zobacz szczegóły załącznik nr 5 wzór umowy zał.nr 5 wzór umowy USŁ BILETERSKIE I SZATNIARSKIE.pdf pobierz [1315 kB]
2015-05-20 12:11:31
zobacz szczegóły załącznik.4.2 do SIWZ zakres czynności zał.4.2 do SIWZ zakres czynności.doc pobierz [29 kB]
2015-05-20 12:10:59
zobacz szczegóły załącznik nr 4.1 do SIWZ przedmiot zamówienia zał. nr 4.1 do SIWZ przedm. zamówienia.doc pobierz [30 kB]
2015-05-20 12:10:41
zobacz szczegóły Załącznik nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty.doc pobierz [39 kB]
2015-05-20 12:09:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 2 do siwz ośw.art.24 Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24.doc pobierz [25 kB]
2015-05-20 12:08:59
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do siwz ośw.art.22 Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22.doc pobierz [26 kB]
2015-05-20 12:08:26

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl