Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:53:18

Przetarg nieograniczony

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223
40-003 Katowice
Zamówienie nr: 01/D/15
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa urządzeń multimedialnych

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa urządzeń multimedialnych


Data archiwizacji: 2015-09-08 15:52:53

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania wynik urz.multim.2015 tablica.pdf pobierz [517 kB]
2015-05-29 09:00:45
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wynik urz.multim.2015 tablica.pdf pobierz [517 kB]
2015-05-29 09:00:30
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogł.o zam.urz.multimedialne BZP.doc pobierz [47 kB]
2015-05-15 12:18:09
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ urz.multimedialne.pdf pobierz [1580 kB]
2015-05-15 12:18:57
zobacz szczegóły załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiot zamówienia załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiot zamówienia.pdf pobierz [622 kB]
2015-05-15 12:22:45
zobacz szczegóły Zał. nr 6 do SIWZ wykaz dostaw Zał. nr 6 do SIWZ wykaz dostaw.doc pobierz [39 kB]
2015-05-15 12:22:25
zobacz szczegóły Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty Zał. nr 3.1 do SIWZ Formularz oferty.doc pobierz [40 kB]
2015-05-15 12:22:09
zobacz szczegóły Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24 Zał. nr 2 do siwz ośw.art.24.doc pobierz [27 kB]
2015-05-15 12:21:48
zobacz szczegóły Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22 Zał. nr 1 do siwz ośw.art.22.doc pobierz [28 kB]
2015-05-15 12:21:17
zobacz szczegóły zał nr 5 do SIWZ - wzór umowy zał nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf pobierz [365 kB]
2015-05-15 12:20:51
zobacz szczegóły zał nr 3.2 do SIWZ formularz asortymentowo cenowy zał nr 3.2 do SIWZ for.asort.cenowy.doc pobierz [58 kB]
2015-05-15 12:20:03
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 3.jpg pobierz [2189 kB]
2015-05-22 20:25:46
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 2.jpg pobierz [1533 kB]
2015-05-22 11:57:10
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 20150521_121556.jpg pobierz [2205 kB]
2015-05-21 12:19:03

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
siedziba Teatru: 40-003 Katowice, ul.Rynek 10,adres korespondencyjny: 40-951 Katowice S 105, skrytka pocztowa 223   
tel.: +48 (32) 25 87 251
fax.: +48 (32) 25 98 976
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl
www.teatrslaski.art.pl