Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:51:38

Przetarg nieograniczony

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1735/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi

Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika „Świętoszowice” zlokalizowanego na cieku Świętoszowickim w km 5+909 w m. Świętoszowice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski

Data archiwizacji: 2018-02-08 12:40:18

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500042185-N-2017.docx pobierz [35 kB]
2017-10-12 10:08:37
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20170920141408198.pdf pobierz [191 kB]
2017-09-20 13:59:28
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 20170914104004201.pdf pobierz [98 kB]
2017-09-14 10:27:07
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu 583900-N-2017.docx pobierz [36 kB]
2017-09-06 09:48:33
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz.doc pobierz [199 kB]
2017-09-06 09:46:07
zobacz szczegóły Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego zal_01.docx pobierz [40 kB]
2017-09-06 09:45:54
zobacz szczegóły Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uziału w postępowaniu zal_02.docx pobierz [25 kB]
2017-09-06 09:45:41
zobacz szczegóły Zał. 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zal_03.docx pobierz [28 kB]
2017-09-06 09:45:15
zobacz szczegóły Zał. 4 - Wzór umowy zal_04.docx pobierz [41 kB]
2017-09-06 09:45:00
zobacz szczegóły Zał. 5 - Wzór wykazu usług zal_05.docx pobierz [26 kB]
2017-09-06 09:44:48
zobacz szczegóły Zał. 6 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zal_06.docx pobierz [26 kB]
2017-09-06 09:44:33
zobacz szczegóły Zał. 7 - Mapa orientacyjna zal_07.jpg pobierz [2757 kB]
2017-09-06 09:44:13
zobacz szczegóły Zał. nr 8 - Protokół kontroli okresowej sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wykonywanej co najmniej raz na 5 lat zal_08.pdf pobierz [175 kB]
2017-09-06 09:43:58

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: 728 430 977
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl