Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-09-23 02:19:50

Ogłoszenia o wynikach

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/OBB/DKW1610/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Białej 0+000 - 1+035, 0+000 - 1+038 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała (zakres rzeczowy wał: 2,073 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1581/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Naprawa i zabezpieczenie stwarzających zagrożenie podestów przepustów wałowych rz. Odry w km 7+550 oraz w km 8+735 w m. Racibórz, gm. Racibórz

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1454/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika „Świętoszowice” zlokalizowanego na cieku Świętoszowickim w km 5+909 w m. Świętoszowice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1326/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rozbudowa pompowni wałowej „Ciechowice” w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1243/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1097/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Branicki w km 0+480 - 5+790, w m. Brzeźce, Kryry, gm. Pszczyna, Suszec (zakres rzeczowy ciek: 5,310 km)

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1033/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 994/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” - etap IŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl