Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-11-24 13:59:25

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2674/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Studzionka w km 2+200 - 7+360 w m. Studzionka, gm. Pszczyna (zakres rzeczowy ciek: 5,160 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2673/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Wapienicki w km 13+722-14+830 (odcinkowo) w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała (zakres rzeczowy ciek: 0,350 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2671/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usuniecie tam bobrowych oraz wiatrołomów z koryt cieków na terenie gmin Pilchowice, Rudziniec, Zbrosławice, Wielowieś

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2555/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Kalenica w km 0+000 - 2+150 w m. Koniecpol, gm. Koniecpol (zakres rzeczowy ciek: 2,150 km

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2532/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” - wał L-X - etap I - dł. 500 mbŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl