Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-09-23 02:19:52

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1859/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wycinka drzew na cieku Drama i Ostropka oraz usunięcie wiatrołomu z koryta cieku Drama w km 12+816 w m. Zbrosławice, Gliwice, gm. Zbrosławice, Gliwice

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1845/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Bojszówka w km 6+311 - 10+437 w m. Bojszów, Rudno, gm. Rudziniec (zakres rzeczowy ciek: 4,067 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1844/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Żelisławice w km 0+000 - 4+320 w m. Czekanka, Żelisławice, gm. Siewierz (zakres rzeczowy: 4,320 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1821/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Chudowskiego w km 2+100 - 2+400 w m. Przyszowice, gm. Gierałtowice (zakres rzeczowy ciek: 0,300 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1756/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku od Luborczy w km 0+000-6+500 w m. Koniecpol, Luborcza gm. Koniecpol (zakres rzeczowy ciek: 6,500 km)

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1735/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika „Świętoszowice” zlokalizowanego na cieku Świętoszowickim w km 5+909 w m. Świętoszowice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórskiŚląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl