Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-10-20 10:16:37

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2855/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wycinka drzew na ciekach Świerkówka, Wysoki, w m. Czechowice-Dziedzice, Jaworze, gm. Czechowice-Dziedzice, Jaworze

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2835/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Likwidacja zagrożeń poprzez udrożnienie koryta cieku Dzielniczka w km 15+065 - 16+050 m. Ponięcice, gm. Rudnik

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2831/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wymiana zamknięć przepustów wałowych w lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Małej Wisły w km 12+100 i w km 12+350 w miejscowości Wola, gm. Miedźna (szt. 2)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2674/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Studzionka w km 2+200 - 7+360 w m. Studzionka, gm. Pszczyna (zakres rzeczowy ciek: 5,160 km)

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2673/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Wapienicki w km 13+722-14+830 (odcinkowo) w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała (zakres rzeczowy ciek: 0,350 km)Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: 728 430 977
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl