Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-09-23 02:20:54

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1936/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Rak w km 0+000 - 5+000 w m. Zawiercie, gm. Zawiercie (zakres rzeczowy ciek: 5,000 km)
Data składania ofert: 2017-10-02 10:00

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1934/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Bielszowickiego w km 2+770 - 3+359 w m. Zabrze, gm. Zabrze (zakres rzeczowy ciek: 0,589 km)
Data składania ofert: 2017-10-02 10:00

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1874/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie robót konserwacyjnych (utrzymaniowych) na zbiorniku wodnym Siamoszyce w m. Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
Data składania ofert: 2017-09-28 10:00

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1866/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących cieku Jaworznik, wał prawy i lewy w km 0+000 - 0+693 w m. Wojkowice gmina Wojkowice, pow. będziński, woj. śląskie
Data składania ofert: 2017-09-26 10:00

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1867/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont i odtworzenie stanu pierwotnego czterech przepustów wałowych na lewym wale rzeki Mlecznej w km 5+670, 6+740, 7+165, 7+785 w m. Tychy wraz z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej
Data składania ofert: 2017-09-26 10:00

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1853/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) lewego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 4+186 w m. Wola, gm. Miedźna (zakres rzeczowy ciek: 4,186 km)
Data składania ofert: 2017-09-25 10:00

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1852/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Grabiec w km 0+000 - 4+100 w m. Rokitno, gm. Szczekociny (zakres rzeczowy ciek: 4,100 km)
Data składania ofert: 2017-09-25 10:00

Przetarg pisemny ofertowy
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DO/MK/DKW2939/16
Rodzaj zamówienia: Zbycie majątku
Sprzedaż samochodów osobowych marki DAEWOO-FSO/FSO
Data składania ofert: 2016-12-06 12:00

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DO/MK/DKW2759/16
Rodzaj zamówienia: Zbycie majątku
Sprzedaż samochodów osobowych marki DAEWOO-FSO/FSO
Data składania ofert: 2016-11-21 12:00

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/OBB/DKW2193/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2014 roku w korycie cieku Kozówka w m. Kozy, gm. Kozy - etap II w km 0+950 - 1+300 (Lp.4 wykazu zadań z decyzji FBI.3111.200.2.2016)
Data składania ofert: 2016-10-04 10:00Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl