Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-11-20 08:38:31

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1326/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rozbudowa pompowni wałowej „Ciechowice” w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza
Data składania ofert: 2017-07-31 10:00
Data archiwizacji: 2017-10-31 08:59:53

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1243/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
Data składania ofert: 2017-07-13 10:00
Data archiwizacji: 2017-11-16 09:23:54

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1097/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Branicki w km 0+480 - 5+790, w m. Brzeźce, Kryry, gm. Pszczyna, Suszec (zakres rzeczowy ciek: 5,310 km)
Data składania ofert: 2017-07-07 10:00
Data archiwizacji: 2017-11-09 08:47:56

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1033/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót naprawczych wałów przeciwpowodziowych cieku Trzebyczka
Data składania ofert: 2017-06-26 10:00
Data archiwizacji: 2017-10-02 10:25:54

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 994/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” - etap I
Data składania ofert: 2017-06-19 10:00
Data archiwizacji: 2017-10-24 08:30:55

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW727/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usunięcie 1 szt. konara z drzewa (wierzba) rosnącego w korycie rzeki Łana w km 6+740 w m. Woźniki, gm. Woźniki
Data składania ofert: 2017-04-18 10:00
Data archiwizacji: 2017-07-19 14:15:20

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW627/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usunięcie tamy bobrowej z koryta cieku Świniowickiego w km ~5+020 w m. Czarków, gm. Wielowieś
Data składania ofert: 2017-04-06 10:00
Data archiwizacji: 2017-07-07 10:27:37

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW585/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zabezpieczenie wyrwy w zaporze czołowej zbiornika Gudlina (szkody bobrowe) m. Wierzbie, gm. Koszęcin
Data składania ofert: 2017-04-10 10:00
Data archiwizacji: 2017-07-26 08:24:27

Zamówienie z wolnej ręki
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW3244/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Awaryjna naprawa przepustu wałowego na odcinku międzywala cieku Wapienickiego w m. Czechowice - Dziedzice, gm. Czechowice - Dziedzice.
Data archiwizacji: 2017-03-20 13:08:10Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl