Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2017-09-23 02:20:16

Archiwum ogłoszeń

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW727/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usunięcie 1 szt. konara z drzewa (wierzba) rosnącego w korycie rzeki Łana w km 6+740 w m. Woźniki, gm. Woźniki
Data składania ofert: 2017-04-18 10:00
Data archiwizacji: 2017-07-19 14:15:20

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW627/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usunięcie tamy bobrowej z koryta cieku Świniowickiego w km ~5+020 w m. Czarków, gm. Wielowieś
Data składania ofert: 2017-04-06 10:00
Data archiwizacji: 2017-07-07 10:27:37

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW585/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Zabezpieczenie wyrwy w zaporze czołowej zbiornika Gudlina (szkody bobrowe) m. Wierzbie, gm. Koszęcin
Data składania ofert: 2017-04-10 10:00
Data archiwizacji: 2017-07-26 08:24:27

Zamówienie z wolnej ręki
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW3244/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Awaryjna naprawa przepustu wałowego na odcinku międzywala cieku Wapienickiego w m. Czechowice - Dziedzice, gm. Czechowice - Dziedzice.
Data archiwizacji: 2017-03-20 13:08:10

Negocjacje bez ogłoszenia
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/OCZ/DKW3137/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Czarna Struga w km 0+000 -1+700 w m. Myszków gm. Myszków (zakres rzeczowy ciek: 1,700 km).
Data archiwizacji: 2017-03-15 08:06:17

Negocjacje bez ogłoszenia
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/OCZ/DKW3136/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót konserwacyjnych na zbiorniku Wierzbie I - Gudlina w m. Wierzbie-Gudlina, gm. Koszęcin.
Data archiwizacji: 2017-03-15 08:06:17

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DO/MK/DKW 3092/2016
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ochrona fizyczna (dozór) obiektów i mienia w Katowicach przy ul. Kocura 16 i Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11a, administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Data składania ofert: 2016-12-21 10:00
Data archiwizacji: 2017-04-05 12:06:34

Negocjacje bez ogłoszenia
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW3062/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót konserwacyjnych cieku Mitręga w km 15+345-17+035 w m. Młynek, Mitręga, gm. Łazy (zakres rzeczowy ciek: 1,690 km)
Data archiwizacji: 2017-03-06 06:54:16

Negocjacje bez ogłoszenia
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW3063/2016
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie robót konserwacyjnych cieku Mitręga w km 0+000-1+100, 5+100-9+100 w m. Chruszczobród, Siewierz, gm. Łazy, Siewierz (zakres rzeczowy ciek: 5,100 km)
Data archiwizacji: 2017-03-06 06:54:16Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl