Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-08-18 12:58:32

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2532/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” - wał L-X - etap I - dł. 500 mb
Data składania ofert: 2017-11-17 10:00
Data archiwizacji: 2018-03-07 19:41:29

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2487/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
Data składania ofert: 2017-11-03 10:00
Data archiwizacji: 2018-02-08 12:40:18

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2454/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
Data składania ofert: 2017-11-02 10:00
Data archiwizacji: 2018-03-07 19:41:29

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2355/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
Data składania ofert: 2017-10-26 10:00
Data archiwizacji: 2018-03-07 19:41:29

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2327/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
Data składania ofert: 2017-10-25 10:00
Data archiwizacji: 2018-03-07 19:41:29

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2326/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Rak w km 0+000 - 5+000 w m. Zawiercie, gm. Zawiercie (zakres rzeczowy ciek: 5,000 km)
Data składania ofert: 2017-10-25 11:00
Data archiwizacji: 2018-02-08 12:40:18

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2310/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Leśnica w km 15+967 - 18+000, 18+350 - 20+600 w m. Wodzisław Śląski, gm. Wodzisław Śląski (zakres rzeczowy ciek: 4,283 km)
Data składania ofert: 2017-10-25 10:00
Data archiwizacji: 2018-03-07 19:41:29

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 2309/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Usunięcie 2 szt. tam bobrowych z koryta cieku Kamieniecki w km 5+550 i 5+570 w m. Kamieńskie Młyny gm. Woźniki z wywozem pozostałości po rozbiórce i z uporządkowaniem terenu po rozbiórce i usunięcie tamy bobrowej oraz zabudowa lewostronnej wyrwy brzegowej w korycie rzeki Lublinica w km 12+400 w m. Kośmidry, gm. Pawonków
Data składania ofert: 2017-10-23 10:00
Data archiwizacji: 2018-02-08 12:40:18

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2280/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Kromparek w km 1+345 - 5+500 (odcinkowo na łącznej długości 124 m) w m. Bielsko - Biała, gm. Bielsko - Biała (zakres rzeczowy ciek: 0,124 km)
Data składania ofert: 2017-10-17 10:00
Data archiwizacji: 2018-02-08 12:40:18

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW2259/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących cieku Jaworznik, wał prawy i lewy w km 0+000 - 0+693 w m. Wojkowice gmina Wojkowice, pow. będziński, woj. śląskie
Data składania ofert: 2017-10-18 10:00
Data archiwizacji: 2018-02-08 12:40:18Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: 728 430 977
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl