Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-01-18 02:49:57

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1874/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie robót konserwacyjnych (utrzymaniowych) na zbiorniku wodnym Siamoszyce w m. Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. zawierciański, woj. śląskie
Data składania ofert: 2017-09-28 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1866/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących cieku Jaworznik, wał prawy i lewy w km 0+000 - 0+693 w m. Wojkowice gmina Wojkowice, pow. będziński, woj. śląskie
Data składania ofert: 2017-09-26 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1867/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Remont i odtworzenie stanu pierwotnego czterech przepustów wałowych na lewym wale rzeki Mlecznej w km 5+670, 6+740, 7+165, 7+785 w m. Tychy wraz z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej
Data składania ofert: 2017-09-26 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1638/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie)
Data składania ofert: 2017-08-29 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/OBB/DKW1610/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Białej 0+000 - 1+035, 0+000 - 1+038 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała (zakres rzeczowy wał: 2,073 km)
Data składania ofert: 2017-08-25 10:00
Data archiwizacji: 2017-12-19 08:01:33

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1581/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Naprawa i zabezpieczenie stwarzających zagrożenie podestów przepustów wałowych rz. Odry w km 7+550 oraz w km 8+735 w m. Racibórz, gm. Racibórz
Data składania ofert: 2017-08-17 10:00
Data archiwizacji: 2017-11-20 10:19:50

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1577/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” - etap II -wał prawy P-XIII dł. 488 m
Data składania ofert: 2017-08-25 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW1578/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” - etap III - wał lewy L-XI o dł. 318 m)
Data składania ofert: 2017-08-25 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1558/2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Pomiar geodezyjny korony obwałowania rz. Wisły w km rzeki 32+250 - 36+000, w m. Zabrzeg, gm. Czechowice-Dziedzice
Data składania ofert: 2017-08-18 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42

Przetarg nieograniczony
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
Zamówienie nr: DZ/MPS/DKW 1474/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Rozbudowa pompowni wałowej „Ciechowice” w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza
Data składania ofert: 2017-08-18 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-08 08:52:42Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
ul. Sokolska 65   40-087 Katowice
tel.: +48 (32) 25 83 076
fax.: +48 (32) 25 82 743, 25 86 810
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl
www.szmiuw.pl