Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2019-03-26 01:00:07

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.11.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne

ROPS.PSO.3321.US.11.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi pięciu trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 18 do 20 kwietnia 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 23 do 25 maja 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), c) od 13 do 15 czerwca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), d) od 18 do 20 lipca 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), e) od 20 do 22 sierpnia 2018 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 105 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Nie dotyczy
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8 Udzielenie zamówienia US.11.2018.pdf pobierz [163 kB]
2018-03-19 08:55:19
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6 Najkorzystniejsza US.11.2018.pdf pobierz [240 kB]
2018-03-02 09:01:57
zobacz szczegóły Zapytanie ofertowe US.11.2018_zo.pdf pobierz [1984 kB]
2018-01-30 09:54:42
zobacz szczegóły Załączniki w formie edytowalnej US.11.2018_zalaczniki.doc pobierz [609 kB]
2018-01-30 09:55:10

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@slaskie.pl
rops-katowice.pl