Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2018-08-19 23:55:04

Ogłoszenia o wynikach

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.114.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.114.2018 - Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci na terenie Wodzisławia Śląskiego organizowana w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.111.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.111.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.113.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.113.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.109.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.109.2018 - Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.108.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.108.2018 - Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.106.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.106.2018 - Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.105.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.105.2018 - Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci ? uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.104.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.104.2018 - Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.103.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.103.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa ŚląskiegoRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@slaskie.pl
rops-katowice.pl