Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2019-02-16 00:13:46

Ogłoszenia o wynikach

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.166.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.166.2019 - Realizacja szkoleń okresowych BHP dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.164.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.164.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.163.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.163.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.161.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.161.2018 - Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń ? grudzień 2019 roku

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.159.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.159.2018 - Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.160.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.160.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Ogłoszenie o zamówieniu społecznym


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@slaskie.pl
rops-katowice.pl