Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2018-06-20 05:52:19

Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.44.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.44.2018 - Superwizja grupowa realizowana w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Data składania ofert: 2018-03-07 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.35.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.35.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2018-03-19 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 12:38:08

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.42.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.42.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2018-03-05 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.39.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.39.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Data składania ofert: 2018-03-07 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.40.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.40.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Data składania ofert: 2018-03-06 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-11 13:06:47

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.34.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.34.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2018-03-02 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.32.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.32.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Data składania ofert: 2018-02-23 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.26.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.26.2018 - Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Data składania ofert: 2018-02-19 10:00
Data archiwizacji: 2018-05-29 09:35:47

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.31.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.31.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Data składania ofert: 2018-02-21 10:00
Data archiwizacji: 2018-06-19 08:15:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.28.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.28.2018 - Superwizja indywidualna i grupowa dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów i pedagogów) realizowana w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Data składania ofert: 2018-02-21 10:00
Data archiwizacji: 2018-05-29 09:35:47Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@slaskie.pl
rops-katowice.pl