Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2018-01-19 12:30:02

Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.56.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.56.2017 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2017-10-09 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-19 12:10:37

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.55.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.55.2017 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2017-10-04 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-09 13:50:24

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.52.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.52.2017 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2017-09-22 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-16 15:23:28

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.53.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.53.2017 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Data składania ofert: 2017-09-22 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-19 12:10:37

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.51.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.51.2017 - Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego na terenie miasta Katowice organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2017-09-20 10:00
Data archiwizacji: 2018-01-11 14:50:38

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.47.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.47.2017 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2017-09-08 10:00
Data archiwizacji: 2017-12-29 10:43:57

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.44.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.44.2017 - Superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury „Niebieskie Karty” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2017-08-25 10:00
Data archiwizacji: 2017-12-29 10:43:57

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.50.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.50.2017 - Wybór osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych ? uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2017-08-29 10:00
Data archiwizacji: 2017-12-15 10:31:20

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.46.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.46.2017 - Terapia psychologiczna dla dzieci oraz rodzin z dziećmi - uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2017-08-28 10:00
Data archiwizacji: 2017-12-13 09:03:17Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@slaskie.pl
rops-katowice.pl