Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2018-08-19 23:55:59

Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.68.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.68.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas szkolenia organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Data składania ofert: 2018-05-04 10:00
Data archiwizacji: 2018-08-14 14:33:27

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.69.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.69.2018 - Wybór trenera prowadzącego cykl edukacyjny dla młodzieży z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca ? koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.
Data składania ofert: 2018-04-27 10:00
Data archiwizacji: 2018-08-06 13:35:28

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.62.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.62.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Data składania ofert: 2018-04-24 10:00
Data archiwizacji: 2018-08-08 12:28:36

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.66.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.66.2018 - Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowej konferencji edukacyjnej na terenie miasta Katowice organizowanej w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
Data składania ofert: 2018-04-23 10:00
Data archiwizacji: 2018-07-23 10:04:40

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.59.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.59.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Współpraca się opłaca ? koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim
Data składania ofert: 2018-04-20 10:00
Data archiwizacji: 2018-08-13 15:17:01

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.63.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.63.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Data składania ofert: 2018-04-20 10:00
Data archiwizacji: 2018-08-13 15:17:01

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.58.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.58.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Data składania ofert: 2018-04-17 10:00
Data archiwizacji: 2018-07-26 10:21:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.57.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.57.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Data składania ofert: 2018-04-16 10:00
Data archiwizacji: 2018-07-30 13:26:14

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.61.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.61.2018 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas turnusu terapeutycznego dla rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2018-04-17 10:00
Data archiwizacji: 2018-07-26 10:21:10

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.64.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
ROPS.PSO.3321.US.64.2018 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych
Data składania ofert: 2018-04-16 10:00
Data archiwizacji: 2018-08-13 15:17:01Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@slaskie.pl
rops-katowice.pl