Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2019-10-22 06:39:42

Otwarcie ofert i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: MZO.271.5.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Przetarg nieograniczony
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice
Zamówienie nr: 503321-N-2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w oparciu o narzedzia TOCMiejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl