Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2018-01-19 12:36:15

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nr.: 2/IP/2013
Data dokumentu: 2013-09-02


Miejscowość, data

 

..........................................

 

..........................................

DANE WNIOSKODAWCY

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

40-304 Katowice

ul. Wiertnicza 3

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

kserokopie

w formie elektronicznej:

v  CD-ROM/DVD-ROM

v  przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:................................................................

inne formy:

?  przesłanie informacji pocztą na adres:...............................................................................................................

?  odbiór osobiście przez wnioskodawcę.................................................................................................................

 

 

 

 

 

............................................................

Data i podpis wnioskodawcy

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Uwagi:

właściwe pola należy zakreślić krzyżykiem

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.rtf [110 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2014-01-14 19:07:07
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2014-01-14 19:12:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2013-09-02
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: +48 322 566 100
fax.: +48 322 566 100
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl