Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2019-09-15 19:01:38

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2019-02-26

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
z siedzibą przy ul. Sokolska 2
40-084  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Pracownika Biura Koncertowego w pełnym wymiarze godzin

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • aktywne zainteresowanie życiem muzycznym
 • wykształcenie wyższe
 • przygotowanie muzyczne min. na poziomie szkoły podstawowej
 • biegła obsługa komputera (Windows, Office, internet, itp.)
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • znajomość min. jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • doświadczenie w branży muzycznej
 • prawo jazdy kat. B

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prace związane z organizacją koncertów
 • współpraca z artystami
 • niezbędna sprawozdawczość i dokumentacja
 1. koordynacja artystyczna koncertów
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi
 • inne zadania projektowe i promocyjne, wyznaczone przez kierownika działu

4. Wymagane dokumenty:

  - list motywacyjny
  - życiorys zawodowy wraz z fotografią kandydata
  - oświadczenie o zgodzie na potrzeby rekrutacji RODO (z załączniku)

5. Wymagane dokumenty należy:
Złożyć osobiście w godzinach 8-15 w Sekretariacie Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu.

6. Dokumenty należy złożyć w terminie do 06 marca 2019 roku
Oferty, które wpłyną do Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w Kancelarii, w siedzibie Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego), nie będą rozpatrywane.


7. O planowanym spotkaniu rekrutacyjnym wybranych kandydatów powiadomimy droga mailową lub telefonicznie.

8. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

9. Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-02-27 11:44:33
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-01 14:58:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sekretariat Filharmonii
Dokument podpisano: 2019-02-26
Rejestr zmian dokumentu

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu