Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Czas wygenerowania treści 2019-09-15 18:58:58

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr z dnia 2015-05-26

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
z siedzibą przy ul. Sokolska 2
40-084  Katowice

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Skrzypek śląskiej orkiestry kameralnej

Liczba osób do zatrudnienia: 1


Wykształcenie wyższe muzyczne lub status studenta studiów muzycznych

Przystąpienie do przesłuchania.

Przesłuchanie odbędzie się dnia 30 czerwca 2015.


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

  • PROGRAM PRZESŁUCHAŃ OBEJMUJE WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH POZYCJI: 1. W.A. Mozart - Koncert skrzypcowy (do wyboru) G-dur KV216, D-dur KV 218, A-dur KV 219: cz. I z kadencją. 2. J. S. Bach - Sonaty i Partity na skrzypce solo - ciaccona, fuga lub dwie kontrastujące części. 3. Zestaw partii orkiestrowych - do pobrania od 8 czerwca 2015 ze strony: www.filharmonia-slaska.eu w zakładce „O NAS -) Ogłoszenia"

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • SKRZYPEK ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ

 


6. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub status studenta,
  • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (.

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko SKRZYPKA ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ" wraz ze znakiem naboru - na adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Kancelarii, w siedzibie Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Przesłuchania odbędą się 30 czerwca 2015 r. [wtorek] o godz. 13:30


Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
0 Informacja 0 zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości
kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie.Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na etacie w Śląskiej Orkíestrze
Kameralnej od września 2015.

 


Filharmonia zapewnia akompaniatora.
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.
Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia
przesłuchań bez podania przyczyny.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2015-05-26 10:43:20
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-11 09:44:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sekeretariat
Dokument podpisano: 2015-05-26
Rejestr zmian dokumentu

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2   40-084 Katowice
tel.: +48 (32) 351 17 19
fax.: +48 (32) 351 17 03
e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu
www.filharmonia-slaska.eu