Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2019-02-16 06:07:47

Przetarg nieograniczony

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/6/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala opieki Długoterminowej w Jaworzu.


Data archiwizacji: 2018-10-25 13:03:31

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [89 kB]
2018-07-26 12:25:33
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze na str.pdf pobierz [647 kB]
2018-07-06 09:41:49
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pobierz [207 kB]
2018-06-25 14:19:59
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamowieniu.pdf pobierz [157 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [246 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 9 do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 9 do SIWZ - załącznik nr 1 do umowy.pdf pobierz [558 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - istotne postanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Załącznik nr 8 do SIWZ - istotne postanowienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.pdf pobierz [347 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o Generalnej Umowie Dystrybucji Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o Generalnej Umowie Dystrybucji.pdf pobierz [325 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie wykonanych zamówień Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie wykonanych zamówień.pdf pobierz [343 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 - podstawy wykluczenia - grupa kapitałowa załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 24 ust. 1 - podstawy wykluczenia - grupa kapitałowa.pdf pobierz [550 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art. 25a ust.1 -warunki udziału Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art. 25a ust.1 -warunki udziału.pdf pobierz [528 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 25a ust. 1 - podstawy wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 25a ust. 1 - podstawy wykluczenia.pdf pobierz [537 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc pobierz [113 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc pobierz [44 kB]
2018-06-14 10:12:18
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia odpowiedź na zapytanie nr 1 na str.pdf pobierz [212 kB]
2018-06-21 09:10:22

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl