Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2018-07-23 15:56:55

Przetarg nieograniczony

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowejw Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/2/2014
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Spożywka II

Opis przedmiotu zamówienia:

zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: cz. I zamówienia - mleko i produkty nabiałowe, cz. II zamówienia - warzywa i owoce  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz art spożywcze 2014 po zmianach.pdf pobierz [352 kB]
zobacz szczegóły załącznik nr 3 do siwz cz 2 zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy załącznik nr 3 do siwz cz 2 zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.pdf pobierz [375 kB]
zobacz szczegóły załącznik nr 5 do siwz - oświadczenie art 24 załącznik nr 5 do siwz - oświadczenie art 24.pdf pobierz [181 kB]
zobacz szczegóły ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [197 kB]
zobacz szczegóły Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grup o przynaleznosci do kapitałowyh Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grup o przynaleznosci do kapitałowyh.pdf pobierz [194 kB]
zobacz szczegóły załącznik nr 7 do siwz - wykaz dostaw, załącznik nr 7 do siwz - wykaz dostaw,.pdf pobierz [335 kB]
zobacz szczegóły załącznik nr 6 do siwz oświadczenie art 22 załącznik nr 6 do siwz oświadczenie art 22.pdf pobierz [171 kB]
zobacz szczegóły ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.pdf pobierz [267 kB]
zobacz szczegóły załącznik nr 2 do siwz - cz 1 zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy załącznik nr 2 do siwz - cz 1 zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.pdf pobierz [394 kB]
zobacz szczegóły Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.pdf pobierz [188 kB]

Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl