Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Czas wygenerowania treści 2018-10-20 10:20:52

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/8/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części.
Data składania ofert: 2018-10-26 09:00

Przetarg nieograniczony
Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83
43-384 Jaworze
Zamówienie nr: ZP/PN/7/2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części.
Data składania ofert: 2018-10-24 09:00Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Słoneczna 83   43-384 Jaworze
tel.: +48 (33) 81 72 166
fax.: +48 (33) 81 73 463
NIP: 937-14-94-573 REGON: 000297603
e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl
www.rehabilitacja-jaworze.com.pl