Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2018-06-20 05:47:15

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.3.2018
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń pracowni w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data składania ofert: 2018-06-29 12:00

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DT.201.1.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIBBiblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl