Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2019-10-22 06:19:33

Ogłoszenia o zamówieniach

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.10.2019
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Renowacja stolarki okiennej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach zlokalizowanym przy ul. Francuskiej

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP
Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.6.2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIBBiblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl