Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2019-10-24 06:55:03

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.1.2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu meblowego w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Data archiwizacji: 2019-06-27 12:05:21

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.13.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH
Data archiwizacji: 2019-04-12 22:15:18

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.12.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data archiwizacji: 2019-03-28 22:49:28

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.10.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa monitorów oraz podkładek pod mysz w ramach projektu pn. Doposażenie stanowisk pracy oraz szkolenia dla pracowników Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Data archiwizacji: 2019-06-27 12:05:21

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.8.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data archiwizacji: 2019-01-23 14:24:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony


Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl