Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2018-12-17 04:14:15

Archiwum ogłoszeń

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.3.2018
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń pracowni w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data składania ofert: 2018-07-11 12:00
Data archiwizacji: 2018-10-15 12:23:22

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DT.201.1.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB
Data archiwizacji: 2018-08-07 12:51:00

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.1.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data składania ofert: 2018-04-20 10:00
Data archiwizacji: 2018-04-25 16:40:00

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DTZ.201.1.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB
Data archiwizacji: 2017-08-31 07:08:12Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl