Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Biblioteka Śląska

Czas wygenerowania treści 2019-06-16 13:11:49

Archiwum ogłoszeń

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.13.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi Społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 p. 8 i jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ust. 1 p. 1 ustawy PZP.
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH
Data archiwizacji: 2019-04-12 22:15:18

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.12.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data archiwizacji: 2019-03-28 22:49:28

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.8.2018
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data archiwizacji: 2019-01-23 14:24:00

Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.3.2018
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń pracowni w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data archiwizacji: 2018-10-15 12:23:22

Zamówienie z wolnej ręki
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DT.201.1.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Serwis oprogramowania (polisa serwisowa) zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB
Data archiwizacji: 2018-08-07 12:51:00

Przetarg nieograniczony
Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
40-021 Katowice
Zamówienie nr: DDB.201.1.2018
Rodzaj zamówienia: Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”
Data archiwizacji: 2018-04-25 16:40:00Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1   40-021 Katowice
tel.: +48 (32) 20 83 875
fax.: +48 (32) 20 83 720
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl